%0
Tarihi Süreçte Kıpçaklar ve Arpalı Oymağı - Hocayev, Hatice Sarıcı

Tarihi Süreçte Kıpçaklar ve Arpalı Oymağı

Hatice Sarıcı Hocayev

Yayınevi: Umuttepe

Yayın tarihi: 07/2019

ISBN: 9786057858122

Türkçe | 168 Sayfa | 16,5 x 23,5 cm

Tür: Tarih Çalışmaları

  • 25,00 TL

Genel Türk tarihinde büyük ve önemli bir yere sahip olan Kıpçakların ele alındığı bu çalışmada Kıpçakların tarih sahnesine çıkışlarından itibaren yaşadıkları süreç öne çıkan başlıklar şeklinde incelenmiştir. Kıpçakların yayıldıkları coğrafyadan, Kıpçakların münasebet kurdukları kavimler ile ilişkilerinden, Kıpçakların sosyo kültürel hayatları gibi konulara da genel olarak değinilmiştir. Ça-lışmanın birinci bölümünde, Kıpçak adı, coğrafyası, göçleri, Kıpçakların kökeni, Kıpçakların Türk ve yabancı devletler ile ilişkileri, Kıpçak Hanlığı ve Kıpçak Atabekler Devleti incelenerek anlatıl-mıştır. İkinci bölümde, tespit edilen Kıpçak Urugları tek başlık altında toplanmıştır. Ayrıca ailemin mensup olduğu Arpalı oymağı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Kıpçakların dini ve sosyo kültürel hayatları ayrıntılı bir biçimde incelenmiş, tarih boyunca Kıpçakların mensup ol-duğu dinler anlatılmıştır. Kıpçakların sosyo kültürel hayatları, aile yapılarından itibaren ele alınmış, yönetim ile devlet teşkilatı, iktisadi ile ekonomik hayatları ve Kıpçak Türkçesi hakkında bilgiler verilmiştir.

 İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
ÖNSÖZ
ÖZET
GİRİŞ

BÖLÜM I
1.1. KIPÇAK ADI ve MANASI
1.2. KIPÇAKLARIN KÖKENİ
1.3. KIPÇAK COĞRAFYASI
1.4. KIPÇAK GÖÇLERİ
1.5. KIPÇAKLARIN TÜRK DEVLETLERİYLE İLİŞKİLERİ 
1.5.1. Hunlar
1.5.2. Göktürkler
1.5.3.Kimekler
1.5.4.Harzemşahlar
1.6. KIPÇAKLARIN YABANCI DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ
1.6.1. Gürcüler
1.6.2. Bizanslılar
1.6.3. Ruslar
1. 7. KIPÇAK HANLIĞI
1.8. KIPÇAK ATABEKLER DEVLETİ (1267-1578)

BÖLÜM II
2.1. KIPÇAK URUGLARI
2.2. ARPALI OYMAĞI

BÖLÜM III
3.1. KIPÇAKLARIN DİNİ VE SOSYO KÜLTÜREL HAYATLARI
3.1.2. Kıpçakların Dini Serüvenleri
3.1.3. Gök Tanrı İnancı
3.1.4. Kutsal Kabul Edilen Varlıklar
3.1.5. İbadet, Ölüm, İnanç ve Adetler
3.1.6. İslamiyet İnancı
3.1.7. Hıristiyanlık İnancı
3.1.8. Yahudilik İnancı
3.2.1. Sosyo Kültürel Hayatları
3.2.2. Sosyal Yapı
3.2.3. Yönetim ve Teşkilat Sistemi
3.2.4. İktisadi ve Ekonomik Hayat
3.2.5. Kıpçak Türkçesi

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı