Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları TMS-TFRS : 9. ED - Örten, Remzi

Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları TMS-TFRS : 9. ED

Remzi Örten

Yayınevi: Gazi Kitabevi

ISBN: 9789944165181

Yazar : Aydın Karapınar Hasan Kaval

Türkçe | 822 Sayfa | 16 x 24 cm.

Tür: Finans-Muhasebe

Para ve sermaye piyasalarının dünya çapında entegrasyonu bazı gereklilikleri beraberinde getirmektedir. Bu gerekliliklerin başında da ortak bir işletme dili olan muhasebenin bu piyasalara uygun olması gelmektedir. Gerçekten de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) ülkeler arasında muhasebe biliminde birbirlerine yakın değerleme ve sınıflama ölçüleri getirerek ortak bir işletme dili oluşturmaktadır. Burada ülke olarak, bize düşen, bu ortak dili okumak ve anlamak olmaktadır. Bu gelişmeden kendimizi uzak tutmak, dünyanın ortak mirasından yararlanılmaması, dünya çapında olgulardan kendimizi soyutlamak sonucunu doğuracaktır.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarını Türkçeye çevirerek, Türkiye Standardı olarak yayınlamaktadır. Çevirilerde gerçekten takdire şayan bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Hem anlaşılırlık, hem zamanlama açısından çok üst bir düzeye ulaşmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kuruluda Muhasebe Standartları Tebliğleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayınladığı standartları kendi standardı olarak kabul etmiş ve böylece Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları en son şekilleri ile Türk Mevzuatına girmiş bulunmaktadır. Şimdilik sadece Borsaya açık şirketlerimiz ile mali sektörde yer alan şirketlerimizde (bankalar, sigortalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri v.s) uygulama olanağı bulan bu standartların yakın tarihte ve özellikle yeni Türk Ticaret Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte küçük ve orta büyüklükteki halka açık olmayan şirketlerimizde de uygulama olanağı bulacağı şimdiden görülmektedir. Bu nedenle bu standartların günümüzde oldukça güncel ve önemli olduğuna inanmaktayız.

Kitapta, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. Bu standartlar. Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (IAS/IFRS) çevirisi niteliğindedir. Uluslarası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ile Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) arasında yapılan Norwalk anlaşması ile beraber standartların yakınsaklaştırılması çalışması başlamış ve muhasebe standartlarında hızlı bir değişim sürecine girilmiştir. Bu kapsamda birçok standart, değişikliğe uğramış, bir kısmı yürürlükten kaldırılmış, bir kısım tamamen yeni standart ise yürürlüğe girmiştir. TMSK, IASB tarafından yayınlanan standartları takip ettiği için, yapılan değişiklikleri, hızlı bir şekilde kendi standartlarına yansıtmaktadır.
 
 
1-Kavramsal Çerçeve
2-Finansal Tabloların sunuluşu
3-stoklar
4-nakit akım tabloları
5-muhasabe politikaları,muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar
6-bilanço tarihinden sonraki olaylar
7-inşaat yapımı sözleşmeleri
8-gelir(kurumlar) vergisi
9-faaliyet bölümleri
10-maddi varlıklar
11-finansal kiralama
12-hasılat
13-çalışanlara sağlanan fayda
14-devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi
15-yabancı paralı işlemlerin muhasebeleştirilmesi
16-borçlanma maaliyetleri
17-ilişki taraf açıklamaları
18-bireysel finansal tablolar
19-iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar
20-iş ortaklıklarındaki paylar
21-hisse başına kazanç
22-finansal araçlar
23-varlıklarda değer düşüklüğü
24-ara dönem finansal raporlama
25-karşılıklar,koşullu yükümlülük ve koşullu varlıklar
26-maddi olmayan duran varlıklar
27-yatırım amaçlı gayrimenkuller
28-tarımsal faaliyetler
29-uluslararası muhasebe standartlarının ilk defa uygulaması
30-şirket birleşmeleri
31-sigorta sözleşmeleri
32-satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler
33-maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi
34-konsolide finansal tablolar
35-müşterek anlaşmalar
36-diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar
37-gerçeğe uygun değerin saptanması
Konu Anlatımlı Kitaplar (3 Adet)
Çıkmış Sorular (1 Adet)

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı