%21
Guneh : Pirtükxaneya Ehmede Xani 4 - Can, Qedri

Guneh : Pirtükxaneya Ehmede Xani 4

Qedri Can

Yayınevi: Lis

Yayın tarihi: 11/2016

ISBN: 9786059295277

Kürtçe | 102 Sayfa | 13,5 x 20 cm

  • 19,75 TL

 Di xwendina berhemen Qedri Can de, mirov te dibine ku Qedri Can peşenge nüjeniye ye ü wi bi rasti ji tefşoye yekem di reya çeme nüjeniye de çikandiye; mirov digihije we baweriye ku ji nav nifşe serdema Haware, e heri nezi giyane ciwaniye, niwenere nüjenxwaziye ü dijimine klasizme Quedri Can e. Ev yek hem ji şeweye bikaranina wi ya zimen ü jem ji naveroka mijaren wi diyar dibe.

Piraniye çiroken Qedri Can li ser rabihuriye ü dema zarokatiye ne. Di çiroka "Serencam"e de, iviskar serpenhatiye xwe ü biraye xwe Fethi ya zarokatiye tine zimen. Di çiroke de, niviskare me xwe weki sücdar ü gunehkare mirina biraye xwe dibine ku em bi xera ve çiroke temene nivisker ji dinasin.

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı