%21
Handa - Jir, Sidar

Handa

Sidar Jir

Yayınevi: Lis

Yayın tarihi: 02/2018

ISBN: 9786059295963

Kürtçe | 111 Sayfa | 13 x 19,5 cm

  • 18,96 TL

Bere we li bergeheke heta tu bibeji fireh diniheri u xwezayeke xam ku zede bi ber xezeba mirovan neketibu li peşber direj dibu. Mina çeme ku pe re diheriki bi si u stara xerabiye neketibu. Le digel ve yeke ji Handaye hemu dema xwe ya ku dikaribu li we xwezaya xweşik temaşe bikira ji bi pirani bi xewe diborand. Ji sibehe heta berevari li ser texte razana direjkiri u razayi dima. Xeyalen we ji gelek caran tevli çeme ku benavber diheriki, ber bi serdemen ditir ve diçun. Bi tariya evare re jiyan u roje we he nu dest pe dikir. Heger derfet bidita ku bifikiriya li jiyaneke asayi ya rojane, beriya her tişti di dile xwe de digot, ez mina baçimelkan im u di ber xwe de dimizmizi.
Keliyeke çaven xwe girtin; re bi ave, av bi rewiyan, rewiti bi serboriyan xweştir u geştir dibu. Serboriyen rewitiye mina morik u mircanen di qirik u gerdena keçen xama de xweş in. Herikin rastiya jiyane ya. Jiyan bi qasi ku civaki u komik ye ew qasi ji teneti ye. Handaye bi herikina van hestan bi re ketibu

İlgili Ürünler

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı