%21
Heşterxan - Zinistani, Mem

Heşterxan

Mem Zinistani

Yayınevi: Lis

Yayın tarihi: 02/2018

ISBN: 9786059295888

Türkçe | 105 Sayfa | 13,00 x 19,50 cm

  • 18,96 TL

"Gava ku min xwe gihande istasyone, min dit ku trena iro ya dawin kar ü baren xwe yen çüyine. Ez di ci de keribim, bi çavpeketina ku ez çav bi trene ketim. Xwina min dikir ku bikişe, cendeke min li hev civiya, giri dimin de miçiqi. Min heft kiras qetandin, hetani ku min xwe gihande ciyeki runiştine. Dema ku mi cixareyek derexist ü vexist, çaven min ji dür ve bi Kerem ketin, Kereme biraye İlkoye rehmeti, ye bi çarneçari bi jinbira xwe re zewici. Min dit, li ser banqeke rüniştiye ji xwe, bala xwe daye trene ü bi tehereki hargiliki li cixareye li ba ketiye. Gulmen wisa loti li cixareye dixe ku düyeki reş i tir bi ser dikeve."

Ji Heşterxane

Ji bereke ve te xuyane ku Zinistaniye niviskare kurteçiroken di Heşterxane de di ware pexşana edebi de awiren xwe kutane asoyeke berfireh ü ve care ji kurteçiroken bi nave Kiraşo, Senaryo, Gopal, Dejavu, Gol, Siya Beteşe, Xişüş, Nameçirok, Siya Teyre Baz ü Heşterxan bi xwe re tine bo xwineren xwe yen xwedan hesta edebiyata xas en zimane Kurdi.

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı