Tarihte Ayanlar : Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme - Nagata, Yuzo

Tarihte Ayanlar : Karaosmanoğulları Üzerine Bir İnceleme

Yuzo Nagata

Yayınevi: Türk Tarih Kurumu

Yayın tarihi: 11/2019

ISBN: 9799751608412

Türkçe | 577 Sayfa | 16,5 x 23,5 cm

Tür: Uygarlıklar Tarihi

 ÖNSÖZ   

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA 

GİRİŞ         

A.Ayanlar Üzerinde Yapılmış Olan Araştırmalar

B.Karaosmanoğuilan ve Manisa Bölgesi Üzerinde

Yapılmış Olan Araştırmalar

C.Kitabın Hazırlanışında Kullanılan Belgeler

 BİRİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGULLARI DEVRİNDE MANİSA BÖLGESİ  

A.Jeopolitik Mevki

B.Coğrafık ve Ekolojik Yapı

C.Demografik Durum

D.İdarî Durum

 İKİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU AİLESİNİN TARİHÇESİ

A.Ailenin Menşei ve İlk Zamanlan

B.Ailenin Manisa Bölgesine Hâkim Oluşu

C.Ataullah Ağa ve Mücadeleleri

D.Osmanlı-Rus Savaşlan Yıllannda Ailenin

Yeniden Canlanması

E.Ailenin Parlak Devri

F.İkinci Mahmud'un Merkezileştirme Politikası

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAOSMANOGLU AİLESİNİN İLTİZAM HAKLARINI
ELDE ETMESİ

A.Hacı Mustafa Ağa'nın Mültezimliği

1)  Hacı Mustafa Ağa'nın Sanman Mütesellimliği

2) Hacı Mustafa Ağa'nın İltizam Haklarına Dayanarak Toprak ve Halk Üzerinde Hâkimiyet Kurması

3)  İltizam Hakkının Getirdiği Tehlikeler

B.Hacı Hüseyin Ağa'nın Mültezimliği

1)  Hüseyin Ağa'nın İltizamdan Elde Ettiği Resmî Kârlar

2)  İltizamdan Elde Edilen Gerçek Kârların Tesbitinde Zorluk Çekilmesi

3)Hüseyin Ağa'nın Bölge Halkına Sağladığı Malî İmkânlar..

C.Hacı Küçük Mehmed Ağa'nın Mültezimliği

D. Ailenin Sarraflarla Olan İlişkileri

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ8

A.Karaosmanoğlu Çiftliklerinin Menşeleri

1)    Manisa Bölgesinde Çiftliklerin Meydana Gelmesi

2)    Karaosmanoğlu Çiftliklerinin Menşeleri

 (a)     Eski Köyde Çiftlik Kurulması

(b)    Başka Aileye Ait Çiftliğin Satın Alınması

(c)     Koru veya Mer'ada Çiftlik Kurulması

(d)     Vakıf Toprağında Çiftlik Kurulması

B.Karaosmanoğlu Çiftliklerine Genel Bir Bakış

1)    Çiftliğin Manzarası, Büyüklüğü ve Hududu

2) Çiftliklerin Aile İçinde İntikaliİC

3)    Tarla, Mer'a ve Çiftliğin Hukuki Durumu

4) Çiftlikteki Görevliler

(a)     Çiftlikte Çalışanlar

(b)    Çiftlikteki Emek Tarzı- Ortakçılık ve Hizmetkârlık ..

C.Hacı Hüseyin Ağa'nın Çiftlik İşletmeciliği

1) Çiftlikteki Menkul ve Gayrı Menkul Mallar

2) Ziraf Teknik ve Verimlilik

3)    Toprak Kullanımı: Çift-hâne Sisteminin Devamlılığı

4)    Çiftlikteki Emek Şekli

5) Nadas Topraklan

6)    Çiftlikteki Üretim, Gelir ve Pazarlama

(a)     Ziraî Sektör

(b) Hayvanı Sektör

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
KARAOSMANOGLU AİLESİNİN VAKIF FAALİYETLERİ

A.Ailenin Vakfiyelerinin Mahiyeti

B.Ailenin Yaptırdığı Dinî, Eğitim ve Kamu Tesisleri

C.Bölgenin Kalkındırılmasında Vakıf Müessesesinin Rolü

1) Ailenin İzmir ile Olan ilişkisi

2)    Ailenin Bergama'daki Vakıf Faaliyetleri

(a)     Ömer Ağa-oğlu Mehmed Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri.

(b)    Küçük Hüseyin Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri

(c)     ibrahim Nazif Ağa'nın Vakıf Faaliyetleri

3)Kırkağaç Kasabasının Şenlendirilmesi

D. Ailenin Elinde Biriktirilen Servetin Vakıf Yoluyla Bölgeye

Geri Verilmesi

 ALTINCI BÖLÜM ÂILE HAYATI VE AİLENİN ÂYÂNLlGlNIN SONA ERMESİ .

A.Ailenin Şeceresi, Nüfusu ve izdivacı

B.Muhallefatın Tesbiti ve Mirasın Taksimi

C.Konaktaki Hayat

D.ServetinYapısı

E.Ailenin Âyanlığının Sona Ermesi


SONUÇ   

EKLER   

I   Karaosmanoglu Hacı Küçük Mehmed Ağa'nın 1246/1830 Yılında Darphâne'den İltizam Ettiği Mukataalar...

II  Karaosmanoglu Hacı Hüseyin Ağa'nın Sarrafiyla Olan Hesaplar

III  Karaosmanoglu Çiftliklerinin Listesi

IV  Karaosmanoglu Hacı Hüseyin Ağa'ya Ait

Muhallefat Defteri

V Karaosmanoglu Ailesi Mensuplanna Ait Vakfiyelerden Elde
Edilen Bilgiler

VI Karaosmanoğullannm Vakıf Tesisleri îçin Yapılan Yıllık Masrafları

VII Karaosmanoğullannm Vakıf Tesislerinde Vazife Alan Personele Verilen Yevmiyeler,

VIIIKaraosmanoglu Ailesinin Şeceresi

İNDEKS  

HARİTA

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı