Waneyen Rezimana Kurmanci - Ocek, Nezir

Waneyen Rezimana Kurmanci

Nezir Ocek

Yayınevi: Sitav

Yayın tarihi: 08/2014

ISBN: 3990000066249

Kürtçe | 320 Sayfa | 16 x 24 cm

 Di van salen dawi de min dit ku daxwaza hinbuna zimane kurdi di nava keç u xorten kurdan de sal bi sal zede dibe, ve daxwaze pediviyen pirtuken waneyen rezimana kurmanci derdixist hole. Ez bi cerabeya wanedayina zimane kurdi ya bi salan giham we encame ku cerabeya wanedayina zimane kurdi ya bi salan giham we encame ku pediviya xwendevanan bi pirtuke hesan a gramere heye. Ji ber ve yek min ji rebazeke zihunbune bijart. Ev pirtuk hemu mijaren reizmana kurmanci di nava xwe de dihewine. Regeza pirtuke wiha ye; min peşiye danasina mijare rave kiriye tegehen wan en rezimani şirove kirine. Piştre ji bo ronibuna mijare minaken asayi, minaken ji gotinen peşiyan u yen ji helbesten helbestvanen kurd en veturi (klasik) dane. Hin mijaren ku di pirtuken din de tune ne, di ve pirtuke de hene, her wiha li pey her mijare hindariyen wan ji hene.

İlgili Ürünler

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı