%0
Yaratıcılık ve Yenilik : Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde - Küçüksaraç, Banu

Yaratıcılık ve Yenilik : Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde

Banu Küçüksaraç

Yayınevi: Umuttepe

Yayın tarihi: 02/2019

ISBN: 9786052012918

Türkçe | 280 Sayfa | 13,5 x 21 cm

Tür: Reklamcılık - Halkla İlişkiler

  • 27,00 TL

 BİRİNCİ BÖLÜM
YARATICILIK VE YENİLİĞİN ARDALANI:
DEĞİŞİM OLGUSU VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI
1. DEĞİŞİM OLGUSU
1.1. Değişimin Tanımı
1.2. Değişimi Ortaya Çıkaran Koşullar
1.3. Değişimin Türleri
1.4. Değişimin Dinamikleri ve Değişim Çağının Özellikleri
2. YÖNETİM KAVRAMI VE DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞI
2.1. Yönetim Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 2.2. Değişen Yönetim Anlayışı ve Teorileri
2.2.1. Klasik Yönetim Teorileri
2.2.2. Neo-Klasik Yönetim Teorileri
2.2.3. Modern Yönetim Teorileri
2.2.4. Postmodern Yönetim Teorileri
2.3. Yeni Yönetim Yaklaşımları
2.3.1. Kurumsal Sosyal Performans Yaklaşımı
2.3.2. Paydaş Yaklaşımı
2.3.3. Konu/Gündem Yaklaşımı
2.3.4. Kapsayıcı Yaklaşım
2.3.5. Kurumsal Topluluk Yaklaşımı
2.3.6. Üçlü Sorumluluk Yaklaşımı
2.3.7. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
2.3.8. Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı
2.3.9. İtibar Yönetimi Yaklaşımı

İKİNCİ BÖLÜM
DEĞİŞEN YÖNETİM ANLAYIŞINDA YARATICILIK VE YENİLİK
1. YARATICILIK OLGUSU
1.1. Yaratıcılık Kavramı
1.2. Yaratıcılığın Unsurları
1.3. Yaratıcılık Kuramları
1.3.1. Psikanalitik Yaklaşım
1.3.2. Davranışsal Yaklaşım
1.3.3. Hümanist (İnsancıl) Yaklaşım
1.3.4. Çağrışımsal Yaklaşım
1.3.5. Bilişsel Yaklaşım
1.4. Yaratıcılık Türleri
1.5. Yaratıcılık Teknikleri
2. YENİLİK OLGUSU
2.1. Yenilik Kavramı ve Önemi
2.2. Yenilik Çeşitleri
2.3. Yenilikle İlgili Modeller
2.3.1. Doğrusal Yenilik Modelleri
2.3.2. Doğrusal Olmayan Yenilik Modelleri
2.4. Yenilik Anlayış ve Uygulamaları
2.5. Yenilik Kaynakları
2.5.1. İçsel Yenilik Kaynakları
2.5.2. Dışsal Yenilik Kaynakları
2.6. Yenilik Stratejileri
3. YÖNETİM ANLAYIŞINDA YARATICILIK VE YENİLİK
3.1. Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilik
3.2. Örgütsel Yaratıcılık-Yenilik Süreci ve Yönetimi
3.3. Örgütlerde Yaratıcılık ve Yeniliği Belirleyen Faktörler
3.3.1. Örgütsel Yapı ve Unsurlar
3.3.2. Çevresel Faktörler
3.3.3. Yenilik Stratejileri
3.3.4. Örgütsel Kültür
3.4. Örgütsel Yaratıcılık ve Yeniliği Destekleyen Uygulamalar
3.4.1. Pazar Odaklılık
3.4.2. Örgütsel Öğrenme
3.4.3. Bilgi Yönetimi
3.5. Yaratıcı ve Yenilikçi Örgüt Kültürünün Geliştirilmesi
3.5.1. Yaratıcılık, Yenilik ve Örgütsel Kültür İlişkisi
3.5.2. Yaratıcı ve Yenilikçi Örgütlerin Özellikleri
 3.5.3. Lider ve Çalışanların Örgüt Kültürü Üzerindeki Etkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE
YARATICILIK VE YENİLİK
1. HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: GELENEKSELDEN STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNE
1.1. Halkla İlişkiler Olgusu
1.1.1. Halkla İlişkiler Kavramı, Yaygın ve Alternatif Tanımlamalar
1.1.2. Halkla İlişkilerin Oluşum ve Gelişimi
1.2. Halkla İlişkiler Olgusundaki Değişim: Stratejik Halkla İlişkiler
1.2.1. Halkla İlişkilerin Stratejik Rolü ve Amaçları
1.2.2. Halkla İlişkilerde Roller ve Strateji Düzeyleri
1.2.3. Halkla İlişkilerin Stratejik İşlevleri
1.2.4. Stratejik Halkla İlişkilerin Araç ve Ortamları
2. STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE YARATICILIK VE YENİLİK
2.1. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Önemi
2.2. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Kuramsal Temelleri
2.2.1. Weber'in Meşruiyet Teorisi
2.2.2. Giddens'ın Üçüncü Bir Tür Halkla İlişkiler Yaklaşımı
2.2.3. Grunig'in Mükemmel Halkla İlişkiler Kuramı
2.2.4. Rogers'ınYeniliklerin Yayılması Kuramı
2.2.5. Levine'in Gerilla Halkla İlişkiler Yaklaşımı
2.3. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Anlayış ve Uygulamaları
2.4. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Kaynakları
2.5. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yenilik Stratejileri
2.6. Stratejik Halkla İlişkiler Yönetiminde Yaratıcılık ve Yeniliğin Unsurları
2.6.1. Bireysel Yaratıcılık
2.6.2. Çevrede Yaratıcılık ve Yenilik
2.6.3. Süreçte Yaratıcılık ve Yenilik
2.6.4. Üründe Yaratıcılık ve Yenilik
2.7. Stratejik Halkla İlişkiler Sürecinde Yaratıcılık ve Yenilik
2.7.1. Halkla İlişkilerde Stratejik Analiz
2.7.2. Halkla İlişkilerde Stratejik Planlama
2.7.3. Halkla İlişkilerde Stratejik Operasyonlar
2.7.4. Halkla İlişkilerde Ölçme ve Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE YARATICILIK VE YENİLİĞE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE HALKLA İLİŞKİLER ANALİZİ
1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ARAŞTIRMA
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3. ELDE EDİLEN BULGULAR
3.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular
3.2. Halkla İlişkiler Uygulayıcılarının Yaratıcılık ve Yenilik Algıları, Kullanım Alanları
ve Düzeylerine İlişkin Bulgular
3.3. Halkla İlişkiler Kampanyalarının Yaratıcılık ve Yenilik Düzeyine İlişkin Bulgular
3.4. Halkla İlişkiler Örgütlerinin Yaratıcılık ve Yenilik Düzeyine
İlişkin Bulgular
4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
5. CREATIVITY IN PUBLIC RELATIONS GLOBAL STUDY- 2015 ARAŞTIRMASI İLE BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

SONUÇ
KAYNAKÇA

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2019 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı