Yeni Ürünler Tasarlama ve Geliştirme : Başarılı ve Rekabetçi - Yayla, Paşa

Yeni Ürünler Tasarlama ve Geliştirme : Başarılı ve Rekabetçi

Paşa Yayla

Yayınevi: Umuttepe

Yayın tarihi: 09/2018

ISBN: 9786052012628

Türkçe | 342 Sayfa | 16,5 x 23,5 cm

Tür: Tasarım

Yeni ürünler, işletmelerin arkasındaki itici güçtür ve günümüz rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için bir anahtar konumundadır. Kısa ürün çevrim süreleri ile günümüzdeki oldukça yoğun rekabetçi ve belirsizliklerle dolu pazar ortamında, yeni ürün geliştirme prosesi, sadece kaliteli ve hızlı üretimi sağlamakla kalmayıp aynı zamanda geliştirilen ürünün yenilikçi özellikleri içermesini de temin etmelidir.
Ürün tasarımı ürünün toplam maliyetinin %80’inin belirlendiği önemli bir süreçtir.  Bu yüzden tasarım prosesi ürün geliştirme prosesinin en önemli kısmı olup doğru bir şekilde yönetilemediği takdirde firmada ilave maliyet, zaman ve kaynak israfına neden olabilir.
Yeni ürün geliştirme, strateji, yönetim, araştırma–geliştirme, üretim, pazarlama ve karar verme süreçlerini de içeren fikirlerin ve yeniliklerin karmaşık alanıdır. Bu alan bilim ile teknolojiyi veya yenilikçilik ile pazarı ilişkilendirmeyi gerektirir. Yeni ürünlerin başarısı çoğunlukla yeni ürün geliştirme prosesine ve yönetimine bağlıdır. Şirketler, fikir aşamasından ürünün pazara sunulmasına kadarki tüm süreçler için nasıl etkin bir şekilde yenilikçi olmayı öğrenmelidirler. Ancak bilinen bu gerçeğe karşın yapılan araştırma ve incelemelerde şirketlerin yaklaşık %40’ı ürün geliştirme faaliyetlerinde somutlaştırılmış herhangi bir ürün geliştirme prosesi kullanmadıklarını göstermektedir.
Ürün geliştirme prosesi, yeni ürün geliştirmenin erken aşamalarında oldukça önemlidir. Bu proses, fikirlerin geliştirilmesi, kavramın oluşturulması, detayların değiştirilmesi ve uygun çözümlerin değerlendirilmesi gibi bütünleşik faaliyetlerden oluşan karmaşık bir süreçtir. Uygun olmayan bir ürün geliştirme prosesi, sadece ürün yaşam çevrimi süreçlerini etkilemekle kalmaz aynı zamanda ürün geliştirme sürecinde başarısızlıklara da neden olabilir.
Başarılı ürünlere dönüştürülebilen yeni ürün fikirleri birçok farklı kaynaktan gelebilir. Firmada yeni veya yeterince kullanılmayan kaynaklar ile içeriden veya dışarıdan firmaya iletilen istek ve beklentiler başarılı yeni ürünlerin geliştirilmesi için birer girdi olabilir.
Bu ders kapsamında önce ürün geliştirmenin amacı ve ürün geliştirme teknikleri verilecektir.  Ürün geliştirmede uygulanan modern teknikler anlatıldıktan sonra bunlardan eşzamanlı mühendislik ve çapraz fonksiyonel ekiplerin ürün geliştirilmede kullanımı anlatılacaktır.  Kitabın içeriğinde bilhassa aşağıdaki konulara özel bir önem verilmiştir.
• Yeni ve başarılı ürün geliştirme metodolojilerini öğretmek,
• Ürün ve servis geliştirmede görev alacak katılımcıları eğitmek,
• Görev alınan işletmelerde yeni ürün ve servis geliştirme imkânlarını oluşturmak,
• Yeni ürün geliştirme metodolojileri geliştirerek bu metodolojileri de kullanarak yeni ürün ve servis geliştirme proseslerini iyileştirmektir.
• Ürün geliştirmenin esası ve amacı
• Eşzamanlı mühendislik tasarım metodolojisi
• Ürün tasarımı ve geliştirmede kalite fonksiyonu açınımı (QFD)
• Ürün geliştirmede çapraz fonksiyonel ekipler
• Ürün tasarımı ve geliştirme stratejileri
• Ürün tasarımında ve geliştirmede bilgisayar uygulamaları
• İmal edilebilirlik ve montaj için tasarım
• Sanal ürün geliştirme
Elinizdeki bu kitap, Kocaeli Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi kurumlarında Lisans ve Lisansüstü programlarında vermekte olduğum Ürün Tasarımı ve Geliştirme ve Tasarım Doğrulama adlı derslerinin içerikleri sürekli olarak geliştirilerek oluşturulmuştur.  Kitap kapsamında ele alınan konular hem lisans ve lisansüstü eğitime devem eden öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara ilaveten endüstride çalışan uygulamacılara da başarılı yeni ürün geliştirme ve pazara sunma konularında katkı sağlayacak şekilde ele alınmıştır.
Kitap ile ilgili önerileriniz ve yorumlarınız, mevcut içeriğin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Yararlı olması dileğiyle.

KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI
1.  GİRİŞ
1.1. Ürün Geliştirmenin Tanımı, Esası ve Amacı
1.2. Ürün Geliştirme Neden Gereklidir?
1.3. Ürün Geliştirme Süreci
1.4. Ürün Yaşam Çevrimi
1.5. Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi
1.6. Teknoloji Adaptasyon Yaşam Çevrimi
1.7. Yeni Ürün Kategorileri
1.8. Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri
 1.8.1. Reaktif Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri
 1.8.2. Pro-Aktif Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri
1.9. Yenilikçilik
1.10. Yenilikçilik Tekniklerinin Gelişimi
1.11. Yenilikçiliği Engelleyen Faktörler
1.12. Yeni Ürün Geliştirmede Başarısızlık Nedenleri
1.13. Türkiye’de Durum
2.  ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İLETİŞİM ve ORGANİZASYONLAR
2.1. Ürün Geliştirmede Organizasyon Modelleri
 2.1.1. Fonksiyonel Organizasyon Modeli
 2.1.2. Hafif Ağırlıklı Ekip Lideri Modeli
 2.1.3. Dengelenmiş Model
 2.1.4. Ağırlaştırılmış Ekip Lideri Modeli
 2.1.5. Ayrılmış Proje Modeli
2.2. Proje Ekibi Oluşturma
 2.2.1. Ekip Lideri
 2.2.2. Ekip Üyeleri
 2.2.3. Ekip Üye Sayısı
 2.2.4. Ekibin Üyelerinin Yerleşimi ve Konumlandırılması

3. ÜRÜN GELİŞTİRMEDE KULLANILAN METOTLAR
3.1. Kalite Fonksiyonu Açınımı
3.2. Eşzamanlı Mühendislik
3.3. Yaratıcı Problem Çözme Teknikleri (TRİZ)
3.4. Yalın Ürün Geliştirme
3.5. Tasarım İçin Altı Sigma
3.6. Üretim ve Montaj Edilebilirlik İçin Tasarım
3.7. Sanal Ürün Geliştirme
3.8. Hızlı Prototipleme
3.9. Ürün Geliştirmede Hızlandırma Yöntemleri
3.10. Kısa Ürün Geliştirme Sürecinin Maliyeti
4. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PROSESİ
4.1. Ürün Geliştirmenin Aşamaları
4.2. Planlama
4.3. Müşteri İsteklerinin Belirlenmesi
4.4. Ürün Spesifikasyonları
4.5. Ürün Kavramı
4.5.1. Kavram Geliştirme
4.5.2. Kavram Seçimi
 4.5.2.1. Kavram Tarama İle Kavram Seçimi
 4.5.2.2. Kavram Puanlama ile Kavram Seçimi
4.5.3. Kavram testi
4.6. Endüstriyel Tasarım
5. ÜRÜN MİMARİSİ ve ÜRÜN PLATFORMLARI
5.1. Ürün Mimarisi ve Önemi
5.2. Modüler Mimari
5.3. Entegre Mimari
5.4. Ürün Mimarisinin Oluşturulması
5.5. Ürün Platformları
5.6 . Ürün Platformunun Planlanması
6.  YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE DOĞRULAMA
6.1. Giriş
6.2. Doğrulama ve Geçerli Kılmanın Tanımı
6.3. Yeni Ürün Geliştirmede Doğrulama
6.4. Doğrulama Metotları
6.4.1. Doğrulama Testleri
6.4.2. Doğrulama Prosesi
6.5. Prosesin Doğrulanması
6.5.1. Proses Doğrulamanın Üç Aşaması
6.5.2. Proses Kontrol
6.6. Doğrulamanın Planlanması
6.7. Doğrulamanın Uygulanması ve Yönetimi
7.  YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE GEÇERLİ KILMA
7.1. Geçerli Kılmanın Tanımı
7.2. Geçerli Kılma Metotları
7.3. Geçerli Kılma Testleri
7.4. Geçerli Kılma Prosesi
7.4.1. Geçerli Kılmanın Planlanması
7.4.2. Geçerli Kılmanın Uygulanması ve Yönetimi
7.5. Doğrulama ve Geçerli Kılma arasındaki Farklılıklar
7.6. Doğrulama ve Geçerli Kılmanın Önemi
7.7. Doğrulama ve Geçerli Kılmada Kullanılan Yöntemler
7.8. Ürün Geliştirmede Sistem Mühendisliği Yaklaşımı
8.  TASARIMIN DOĞRULANMASI VE GEÇERLİ KILINMASI
8.1. Ürün Geliştirmede Tasarım Prosesi
8.2. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması ve Geçerli Kılınması
8.3. Tasarımın Kontrolü
8.4. Tasarım Gözden Geçirmeleri
9.  TASARIM DOĞRULAMADA MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMLARI
9.1. Bilgisayar Destekli Mühendislik Yaklaşımları
9.2. Sonlu Elemanlar Analizi
9.3. Sonlu Elemanlar Simülasyonlarının Doğrulanması ve Geçerli Kılınması
9.4. Sonlu Elemanlar Analiz Sonuçlarının Doğruluğuna Etki Eden Parametreler
9.5. Model Gereksinimlerini Karşılama
9.6. Çok Geç Başlamanın Bedeli
9.7. Olasılıklı Tasarım
9.7.1. Basit Mukavemet - Gerilme Modeli
9.7.2. Çok Değişkenli Mukavemet – Gerilme Modeli
9.8. Parametrik Modeller
10.  MODELLEME ve SİMÜLASYONDA DOĞRULAMA, GEÇERLİ KILMA ve AKREDİTASYON
10.1. Tanımlar ve Genel Özellikler
10.2. Modelleme ve Simülasyonda Doğrulama ve Geçerli Kılmanın Önemi
10.3. Modelleme ve Simülasyonda Doğrulama
10.4. Modelleme ve Simülasyonda Geçerli Kılma
10.5. Modelleme ve Simülasyonda Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyonun Arasındaki İlişki
10.6. Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyonun Uygulanması
10.6.1. Doğrulama, Geçerli Kılma ve Akreditasyonun Planlanması
10.6.2. Verilerin Doğrulanması ve Geçerli Kılınması
10.6.3. Kavramsal Modeli Geçerli Kılma
10.6.4. Modelleme ve Simülasyonda Tasarımın Doğrulaması
10.6.5. Doğrulamanın Uygulanması
10.6.6. Sonuçların Geçerli Kılınması
10.6.7. Doğrulama & Geçerli Kılma ve Raporlama – Akreditasyon Kararı
11.  SİMÜLASYON YÖNLENDİRMELİ ÜRÜN GELİŞTİRME
11.1. Dijital Mock-Up
11.2. Sanal (Virtüel) Gerçeklik
11.3. Sanal (Virtüel) Testler
11.4. Fiziksel Testler
11.5. Sanal Test Laboratuvarı Modeli
11.6. Sanal Testlerin Avantajları
12.  HIZLANDIRILMIŞ ÖMÜR TESTLER
12.1. Hızlandırılmış Ömür Testlerin Tanımı
12.2. Hızlandırılmış Ömür Test Türleri
12.2.1. Kalitatif Hızlandırılmış Testler
12.2.2. Kantitatif Hızlandırılmış Ömür Testleri
12.2.2.1. Kullanım Sıklığı Artırılmış Hızlandırma
12.2.2.2. Aşırı Zorlanmış Hızlandırma Testleri
12.3. Zorlanmalar ve Zorlanma Seviyeleri
12.4. Hızlandırma Modelleri
12.5. Hızlandırılmış Ömür Testlerinin Bazı Sakıncaları
12.6. Kantitatif Hızlandırılmış Araç Ömür Testleri
12.7. Sonuç
13.  ÜRÜN GELİŞTİRME EKONOMİLERİ
13.1. Tahmini Satış Rakamlarının Belirlenmesi
13.2. Yatırımın Geri Dönüşü
13.2.1. Basitleştirilmiş Geri Dönüş Hesabı
13.2.2. Net Bugünkü Değer Hesabı
13.3. Ekonomik Analizlerin Yeterlilikleri ve Güvenilirlikleri
13.4. Ürün Geliştirmede Maliyetler
13.5. Sonuç
SON SÖZ
DİZİN

 

İlgili Ürünler

Bu Türde Çok Satanlar

Kredi Kartına Taksit İmkanı
  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

  • 3 Taksit

©1996-2022 Pandora Yayın ve Kitap Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0721-0430-4310-0015

Tasarım : Logo Site Tasarımı